top of page
Food quality control expert inspecting specimens of groceries in the laboratory.jpg

Gıda Ürün Analizleri

01

Mikrobiyolojik Analizler

Gıda ürünlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla gıda mikrobiyoloji analizleri yapılmaktadır. Gıda ürünlerinin güvenliği halk sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Gıda ürünlerinde bozulma ve gıda ürünleri kaynaklı zehirlenmeler gıda ürünlerinde oluşan mikroorganizmalardan kaynaklanmaktadır. Mikrobiyoloji analizi neticesinde yapılan analizler genel olarak aşağıdaki gibidir.
*Aerobik Koloni Sayımı, Bacillus cereus Sayımı, Escherichia coli Sayımı, Koliform Bakteri Sayımı, Salmonella spp. Aranması, Listeria monocytogenes Aranması, Koagulaz Pozitif Stafilokokların Sayımı, Enterobacteriaceae Sayımı, Küf ve Maya Sayımı, Stafilokokal enterotoksin Aranması, Isıya Dirençli Campylobacter spp. Aranması, Clostridium perfringens Sayımı, Cronobacter spp. Aranması, Sülfit İndirgeyen Anaerobik Bakteri Sayımı, Escherichia coli O157 Aranması, Rope Sporu Sayımı, Vibrio parahaemolyticus Aranması, Vibrio cholerae Aranması, Ticari Sterilite Testi, Osmofilik Maya Sayımı

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

02

Fiziksel Özellikler Analizi

Özellikle içme suları için, koku, tat, bulanıklık gibi fiziksel özellikler önem arz etmektedir. Bu özellikler için 3. Taraf bir laboratuvarın analizi nihai tüketiciler için önem arz etmektedir.

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimizle temasa geçebilirsiniz.

03

Katkı Maddeleri Analizi

Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine göre gıda katkı maddesi; “Besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim, muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya ilave edilmesi sonucu kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o gıdanın bileşeni olması beklenen maddeler” olarak ifade edilmektedir.

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

04

Ağır Metal Analizi

Çoğu gıda ürünü yapısı gereği ağır metal içermeye müsaittir. Üretim koşulları, gıdanın temel kaynağı buna etken olabilir. Ağır metaller uzun ve kısa vadede insan sağlığını etkilemektedir. Yapılan çeşitli ağır metal analizleri aşağıdaki gibidir.
*Alüminyum, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Çinko, Demir, Galyum, Gümüş, Kalay, Kalsiyum, Kobalt , Krom, Lityum, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sezyum, Sodyum, Stronsiyum, Talyum, Tellür, Vanadyum

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

05

Kimyasal Analizler

Gıda ürünlerinin içerisinde bulunan bileşenlerin tayin edilmesi amacıyla çeşitli analiz yöntemleri kullanılmaktadır. Organik bileşenler, uçucu yağlar, hormon ve antibiyotik gibi ürünün kimyasal yapısını tayin edebilen her türlü maddenin analiz işlemi yapılmaktadır.

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

06

Alerjen Analizi

Gıda alerjisi, insan vücudunda bağışıklık sisteminin belirli gıdalara karşı gösterdiği aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır. Gıdalarda bulunan alerjen maddeler insan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Etiketleme kuralları kapsamında gıdalar içerisinde bulunan alerjenler tespit edilmeli ve etiketlerde belirtilmelidir. Alerjen olabilecek bazı gıdalar aşağıdaki gibidir.
*Gluten İçeren Tahıl Ürünleri ( Buğday, Çavdar, Arpa, Yulaf, Kılçıksız Buğday), Kabuklular ve Ürünleri, Yumurta ve Ürünleri, Balık ve Ürünleri, Yerfıstığı ve Ürünleri, Soya Fasulyesi ve Ürünleri, Süt ve Süt Ürünleri (Laktoz Dahil), Fındık, Fıstık ve sert kabuklu meyveler, Kereviz ve Ürünleri, Hardal ve Ürünleri, Susam Tohumu ve Ürünleri

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

07

Challange Test

Challange testi (koruyucu etkinlik testi/zorlama testi) gıda ürünlerin raf ömrü süresi boyunca mikrobiyolojik olarak stabil kalıp kalmadığının kontrolünü yapmaktadır. Challenge testinin yapılma nedenleri;
- Gıdanın, patojen mikroorganizmanın gelişmesine ve toksin üretmesini sağlayacak özelliklerinin olup olmaması
- Gıdada üreyebilecek mikroorganizmaların ne kadar sürede kabul edilemeyecek seviyeye ulaştığının tespiti
- Çeşitli depolama koşullarının simüle edilerek raf ömrü çalışmasının yapılması
- Gıda maddelerinde kullanılan koruyucuların etkinliğinin ve kullanım miktarılarının belirlenmesi
- Listeria, Salmonella ve diğer patojen mikroorganizmaların özellikle üretilecek ambalajlı ve tüketime hazır gıdaların gıda güvenliği yönetmeliklerine uygunluğunun belirlenmesidir.

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

bottom of page