top of page
Food quality control expert inspecting specimens of groceries in the laboratory.jpg

Kozmetik Ürün Analizleri

01

Mikrobiyolojik Analizler

Kozmetik ürünler, nihai tüketicilerin hayatlarının her alanlarında kullanmış olduğu, doğrudan cilde temas eden ve insan sağlığını tehdit etme olasılığı bulunan malzemelerdir. Bu ürünlerin insan sağlığı açısından uygun olduğu ise yapılacak analizlerle doğrulanmaktadır. Mikrobiyolojik analizler bu yüzden önem teşkil etmektedir.  Yapılan çeşitli mikrobiyolojik analizler aşağıdaki gibidir.
*Aerobik Mezofilik Bakteri Sayımı, Staphylococcus aureus Analizi, Escherichia coli Analizi, Candida albicans Analizi, Pseudomonas aeruginosa Analizi, Küf ve Maya Sayımı

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

02

Ağır Metal Analizleri

Kozmetik ürünler, nihai tüketicilerin hayatlarının her alanlarında kullanmış olduğu, doğrudan cilde temas eden ve insan sağlığını tehdit etme olasılığı bulunan malzemelerdir. Bu ürünlerin insan sağlığı açısından uygun olduğu ise yapılacak analizlerle doğrulanmaktadır. Ağır Metal analizleri bu yüzden önem teşkil etmektedir.  Yapılan çeşitli ağır metal analizleri aşağıdaki gibidir.
*Alüminyum, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Çinko, Demir, Galyum, Gümüş, Kalay, Kalsiyum, Kobalt , Krom, Lityum, Magnezyum, Mangan, Molibden, Nikel, Potasyum, Selenyum, Sezyum, Sodyum, Stronsiyum, Talyum, Tellür, Vanadyum

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

03

Stabilite ve Challange Testi

Kozmetik ürünler, nihai tüketicilerin hayatlarının her alanlarında kullanmış olduğu, doğrudan cilde temas eden ve insan sağlığını tehdit etme olasılığı bulunan malzemelerdir. Bu ürünlerin raf ömrü ve çeşitli ortam şartlarına dayanıklılığı bu yüzden önemlidir. Stabilite ürünün raf ömrü süresi boyunca kimyasal ve fiziksel özelliklerini muhafaza etmesi anlamına gelmektedir. Hızlandırılmış ve Uzun süreli stabilite testi olmak üzere iki farklı yöntem kullanılmaktadır. Stabilite testi sonucunda bakılan bazı parametreler aşağıdaki gibidir.
*pH, Ambalaj değişiklikleri (Kırılma, çatlama, sızdırmazlık), Duyusal Değişimler (Koku, renk, görünüş), Viskozite değişimi, Ağırlık değişimi, Mikrobiyal yükün belirlenmesi
Challange testi (koruyucu etkinlik testi/zorlama testi) ise kozmetik ürünlerin raf ömrü süresi boyunca mikrobiyolojik olarak stabil kalıp kalmadığının kontrolünü yapmaktadır. Laboratuvar ortamında yapay bir kontaminasyona tabi tutularak test süresinde 7, 14 ve 28. Günlerde mikroorganizma sayımı yapılır ve bu sayıma göre kozmetik ürünlerin antimikrobiyal koruması değerlendirilir.

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz.

04

Kimyasal Özellikler Analizi

Kozmetik ürünler, nihai tüketicilerin hayatlarının her alanlarında kullanmış olduğu, doğrudan cilde temas eden ve insan sağlığını tehdit etme olasılığı bulunan malzemelerdir. Bu ürünlerin çeşitli kimyasal özellikleri değerlendirilerek mevzuat çerçevesinde uygun içerik değerlerine sahip olup olmadığı kontrol edilmelidir. En basitinden pH değeri bile kozmetikler için çok önemli bir parametredir.

İşlemler için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimzile temasa geçebilirsiniz

bottom of page