top of page
Food quality control expert inspecting specimens of groceries in the laboratory.jpg

REACH ve RoHS Analizleri

01

Elektrikli ve Elektronik Ürünler için RoHS Analizi

Öncelikle RoHS'nin ne olduğunu ve neden önemli kabul edildiğini anlamaya çalışalım. RoHS başlangıçta Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması anlamına gelir. Aynı zamanda 2002/95/EC Direktifi olarak da bilinir. Doğrudan Avrupa Birliği kaynaklıdır ve yalnızca çoğu elektrikli ve elektronik üründe bulunan bazı tehlikeli ve tehlikeli maddelerin uygulanmasını kısıtlamak için çerçevelenmiştir. RoHS Uyumluluk Testi artık çoğunlukla büyük veya gelişmekte olan üreticiler, satıcılar, distribütörler ve aynı zamanda elektrikli ve elektronik bileşenlerin geri dönüşümcüleri için en önemli standart prosedürlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimize ulaşabilirsiniz.

02

Kimyasalların sınıflandırılması için REACH Analizi

REACH (Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi ve Yetkilendirilmesi), hem insan sağlığının hem de çevrenin kimyasalların oluşturabileceği risklerden korunmasını geliştirmek amacıyla Avrupa Birliği'nin kabul ettiği bir yönetmeliktir. Maddelerin özellikleri ve tehlikeleri hakkında bilgi toplamak ve değerlendirmek için prosedürler oluşturur. Firmaların kendi maddelerini kayıt altına almaları ve bunun için de aynı maddeyi kayıt ettiren diğer firmalarla birlikte çalışmaları gerekmektedir. Avrupa Kimyasallar Ajansı ECHA, tüm bireysel kayıtları alır ve değerlendirir. Ajansın bilimsel komiteleri bir maddenin risklerinin yönetilip yönetilemeyeceğini değerlendirir.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Certplus Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri uzman ekibimize ulaşabilirsiniz.

bottom of page